Styret som ble valgt på siste generalforsamling (2020)

Styreleder:Yahya YassinValgt for 2 år
Styremedlem:Øyvind ReinValgt for 2 år
Styremedlem:Martine Lein SkroveValgt for 2 år
Styremedlem:Stian Vik-Rørvik1 år igjen av valgperioden
Styremedlem:Ånor KaracaValgt for 1 år
Varamedlem:Linn Danielsen EvjemoValgt for 1 år
Varamedlem:Trond SkrøvsethValgt for 1 år
Valg komité:Svein H. TorkildsenValgt for 1 år

Tidligere generalforsamlinger