Styret som ble valgt ved ordinær generalforsamling (2023)

VervNavnPeriode
Styreleder:Yahya Yassin1 år igjen av valgperioden
Styremedlem:Øyvind Rein1 år igjen av valgperioden
Styremedlem:Andreas Husby1 år igjen av valgperioden
Styremedlem:Simon L. TorbergsenValgt for 2 år
Styremedlem:Linn Danielsen EvjemoValgt for 2 år
Varamedlem:Madiha KhalilValgt for 1 år
Varamedlem:Bjørnar BakkenValgt for 1 år
Valg komité:

Tidligere generalforsamlinger