Informasjon til meglere

 

Før salg

Vennligst ta kontakt med styreleder før salg av leilighet for å avklare om det er aktive saker forbundet med leiligheten som skal selges.

 

Ved salg

Ved salg av leilighet i borettslaget må følgende skjema fylles ut og sendes til styrets leder på styreleder@sentralbadet.no: salgsskjema

Skjemaet må godkjennes av styreleder før salget blir gyldig. Benytt både andelsnr, GAB og UNr i skjemaet.

Oversikt over alle GAB og UNr, samt mer detaljert informasjon om byggetrinn, leilighetsnummer, andelsnummer, type, og opprinnelig kvm mål oppgitt av utbygger finnes her: Leilighetsoversikt

 

Eksempel:

Andel nr 5 har UNr = 3E og GAB = H03-05. Da skal følgende være med i overskriften på skjemaet:

«OVERDRAGELSE AV LEILIGHET NR 5 (3E / H0305) SAMT TRANSPORT AV TILHØRENDE ANDELSBREV OG PARTIALOBLIGASJON»

 

Etter salg: Informasjonspakke til nye eiere

Vennligst sørg for at følgende informasjonspakke blir gitt til nye eiere etter salg i tilfelle den ikke kommer med meglerbrevet fra OBOS.