Informasjon til meglere

 

Før salg

Vennligst ta kontakt med styreleder før salg av leilighet for å avklare om det er aktive saker forbundet med leiligheten som skal selges.

 

Ved salg

Ved salg av leilighet i borettslaget må følgende skjema fylles ut og sendes til styrets leder på styreleder@sentralbadet.no. Skjemaet må godkjennes av styreleder før salget blir gyldig.

 

Informasjonspakke til nye eiere

Vennligst sørg for at følgende informasjonspakke blir gitt til nye eiere etter salg i tilfelle den ikke kommer med meglerbrevet fra OBOS.

 

Leilighetsinformasjon

Mer detaljert informasjon om byggetrinn, GAB, leilighetsnummer, andelsnummer, type, og opprinnelig kvm mål oppgitt av utbygger finnes her.