Kontakt Sentralbadet

Funksjon Navn Telefon E-post
Styreleder Yahya Yassin 917 21 414 styreleder@sentralbadet.no
IT ansvarlig Øyvind Rein 996 38 042 itansvarlig@sentralbadet.no
Styret Alle i styret styret@sentralbadet.no
Forretningsfører,

OBOS Forvaltning

Stig T. Vigdal 22 89 62 81 stig.tore.vigdal@obos.no
Vaktmestertjeneste,

Heimdal Vaktmesterservice

Sissel Aarseth Kl 08:00 – 16:00:

72 84 53 22

  info@hvms.no
Vektertjeneste, Securitas Securitas Alarmsentral 22 97 10 77
Telenor, kundeservice 06090
Telenor, teknisk feilmelding 800 30 111

Leietagere kan tilkalle vekter i forbindelse med uroligheter. Rekvirering kommer via Securitas. Utrykningsrapport skrives og sendes/mailes styreleder.

                                        find-us-on-facebook_logo        Vi som bor i sentralbadet borettslag

Gjestebok