Utleie av bolig

Det må søkes borettslagets styre om fremleie av leilighet i Sentralbadet. Aksept fra styret må være på plass før en evt. leieboer(e) flytter inn. I henhold til borettslagsloven har man anledning til å fremleie bort leiligheten i inntil 3 år dersom man har bodd i leiligheten i 12 av de siste 24 månedene.

Styret i Borettslaget Sentralbadet har praktisert godkjenning for 12 mnd ad gangen. Dette praktiseres for å ha en bedre kontroll over hvem som bor i borettslaget til enhver tid. Ta kontakt med styreleder på e-post for spørsmål vedrørende utleie av bolig.

For en eller flere korttidsutleie, med samlet varighet mindre enn 30 dager innenfor et kalenderår, trenger man ikke å søke, men styret trenger fortsatt kopi av utleiekontrakten og kontaktinformasjonen til de som leier pga sikkerhetsårsaker.

Dersom man oppfyller kravene for å leie ut boligen ber styret om at følgende skjema og utleiekontrakt benyttes:

Utleieprosedyre

  1. Fyll ut framleiesøknaden (bare øverste halvdel, styreleder fyller ut resten etter den midterste dobbelstreken), og send den til styreleder på epost ferdig signert.
  2. Når styreleder har fått den så vil den bli behandlet og sendt i retur på epost.
  3. Hvis søknaden godkjennes kan man leie ut for den tiden som er godkjent.
  4. Når man har funnet en leietaker må framleiekontrakten fylles ut sammen med leietakeren. Kopi av framleiekontrakten må da ettersendes til styreleder på epost.
  5. Det er først når styreleder har fått kopi av fremleiekontrakten at leieavtalen blir gyldig.
  6. Det er eierens ansvar å sørge for at leietakere er kjent med ordensreglene, vedtekter, vekterordninger, etc, som er beskrevet her ved kontraktsinngåelse.