Utleie av bolig

Det må søkes borettslagets styre om fremleie av leilighet i Sentralbadet. Aksept fra styret må være på plass før en evt. leieboer(e) flytter inn. I henhold til borettslagsloven har man anledning til å fremleie bort leiligheten i inntil 3 år dersom man har bodd i leiligheten i 12 av de siste 24 månedene.

Styret i Borettslaget Sentralbadet har praktisert godkjenning for 12 mnd ad gangen. Dette praktiseres for å ha en bedre kontroll over hvem som bor i borettslaget til enhver tid. Ta kontakt med styreleder på e-post for spørsmål vedrørende utleie av bolig.

For en eller flere korttidsutleie, med samlet varighet mindre enn 30 dager innenfor et kalenderår, trenger man ikke å søke, men styret trenger fortsatt kontaktinformasjonen til de som leier pga sikkerhetsårsaker.

Dersom man oppfyller kravene for å leie ut boligen ber styret om at følgende skjema benyttes:

Utleieprosedyre

  1. Fyll ut framleiesøknaden (kun styreleder fyller ut svardelen), og send den til styreleder på epost styreleder@sentralbadet.no.
  2. Dersom søknaden fylles ut og leveres elektronisk skriver dere kun navnet på andelseier i signaturfeltet. Andelseier må sende den på epost til styreleder. Da får dere svar med bekreftelse fra styreleder elektronisk.
  3. Dersom søknaden skrives ut og fylles ut for hånd må den signeres av andelseier før den skannes og sendes til styreleder på epost.
  4. Når styreleder har fått den så vil den bli behandlet og sendt i retur på epost.
  5. Hvis søknaden godkjennes kan man leie ut for den tiden som er godkjent.
  6. Når man har funnet en leietaker må en framleiekontrakt fylles ut sammen med leietakeren. Kontaktinformasjonen (navn, telefon, epost) til ny leietaker må da ettersendes til styreleder på epost.
  7. Det er først når styreleder har fått kontaktinformasjonen til leietaker at leieavtalen blir gyldig.
  8. Det er eierens ansvar å sørge for at leietakere er kjent med ordensreglene, vedtekter, vekterordninger, etc, som er beskrevet her ved kontraktsinngåelse.