Instruks porttelefon

Hver leilighet har et leilighetspanel som brukes til å åpne hoveddøren og motta anrop fra porttelefonen. Styret anskaffet dette porttelefonsystemet i 2022. Leilighetspanelet må tas vare på og er beboers ansvar. Dersom leilighetspanelet ved et uhell eller mislighold blir ødelagt vil borettslaget erstatte den på andelseiers regning. Kontakt styreleder for bestilling av ny leilighetspanel.

Leilighetspanelet trenger en nettverkskabel koblet til porttelefonkontakten i veggen for å fungere, og beboer står fritt til å skifte ut nettverkskabelen med en annen nettverkskabel som har forskjellig lengde og/eller annen form og farge.

Bruk av porttelefonen

Besøkende: Tast leilighetsnummer etterfulgt av «bjelletasten».

Beboere: Svar og åpne med leilighetspanelet.

Beboerlisteskjermen ved inngangspartiet

Ved siden av porttelefonen finner du en skjerm med en liste over alle leiligheter og navn på
beboerne. Ta kontakt med styreleder på epost til styreleder@sentralbadet.no for å be om å få den
oppdatert med nytt navn.