Instruks porttelefon

En vanlig hustelefon brukes til å motta anrop fra beboere som bruker porttelefonen ved
inngangspartiet for å ringe på hos deg. Den originale hustelefonen som fulgte med leilighetene når
bygget var nytt var så dårlige at alle ble oppfordret til å kjøpe en ny hustelefon (gjerne trådløs) på
egenhånd. Hustelefonen kobler du til den ene telefonkontakten i veggen. Les informasjonen nederst
på beboerlisteskjermen for instrukser på hvordan du tar den i bruk når du får besøk. Prøv gjerne
dette på forhånd for å teste systemet.

Bruk av porttelefonen

Besøkende: Trykk # etterfulgt av leilighetsnummer. Avslutt med «bjelletasten».

Beboere: Svar på telefonen og benytt *-tasten for å åpne.

Beboerlisteskjermen ved inngangspartiet

Ved siden av porttelefonen finner du en skjerm med en liste over alle leiligheter og navn på
beboerne. Ta kontakt med styreleder på epost til styreleder@sentralbadet.no for å be om å få den
oppdatert med nytt navn.