Informasjon

 • Styreleder:
  Yahya Yassin -- Tlf: 91 72 14 14
 • Foretningsfører:
  AS Eiendomsforvaltning -- Tlf: 73 52 04 00
 • Vaktmestertjeneste:
  • Sentralbord: (kl. 0800-1600) -- Tlf: 72 84 53 22
  • Vakttelefon: (kl. 1600-0800) -- Tlf: 93 27 15 01
  • Ved tilkallelse pga forhold i egen leilighet, vil den enkelte leilighet bli fakturert for dette

Informasjon

 • Renhold:
  NRS
 • Økonomi/Nøkkler/Husleie:
  AS Eiendomsforvaltning : Tlf 73 52 04 00
 • Se forøvrig egen FDV-perm vedrørende leiligheten

Vennligst bidra til å holde borettslaget rent og ryddig

Siste nytt

 • Se Facebook annonseringer og infoskjermen på 1. etg.

Åpning av hoveddøra

 1. Bryter som kun åpner dørlåsen
 2. Til boder
 3. Bryter som åpner døren automatisk

Åpning av hodeddøra

 1. Kun postmannens nøkkel vil passe i denne
 2. Bruk adgangsbrikken din her

Søppelhåndtering

 • Husholdningsavfall:
  • Borettslagets avfallsbeholder utenfor bygget skal benyttes
  • Hvis beholderen er full, IKKE sett søppla på utsiden av beholderen da borettslaget må betale ekstra for å få det vekk!
  • Renholdspersonalet tømmer kun beholderen, men rydder ikke vekk søppel plassert rundt den
 • Papp, glass, og metall:
  • Benytt nærmeste returstasjon plassert i Sandgata 12/Asylveita

Søppelhåndtering

Her ser du hvor forskjellige avfall skal tømmes

Søppelhåndtering

 • Hva skal du gjøre hvis søppelkontaineren er full?
 • Da tar du med deg søppla inn igjen og venter til renholdsverket har tømt den.
 • Normalt sett tar det maks 1-2 dager fra kontaineren er full til den er tømt.

Sikkerhet

 • Ved brann skal alle samles ved krysset Prinsensgate og Fjordgata
 • Branninstruks finner du ved inngang og alle etasjer
 • Manuelle brannmeldere og slokkeutstyr er plassert i Fellesarealer
 • IKKE koble ut brannvarsleren i din leilighet med mindre du godtar at ingenting dekkes av forsikringen ved brann!

Sikkerhet

 • Sikkerhetsutstyr skal ikke utkobles uten avtale med Styret!
 • Varsle vaktmesteren dersom noe i og rundt borettslaget ikke fungerer, er i stykker, hærverk, tyveri, e.l.